• Hotels in jaipur
  • Hotels in jaipur
  • Hotels in jaipur
  • Hotels in jaipur
Property Menu

Contact Us

Royal Orchid Central, Jaipur

No. A-26, A/2, Jaisingh Highway, Banipark, Kanti Nagar, Bani Park
Jaipur, Rajasthan-302016
Tel : +91 0141 405 1234
Mobile : +91 8041276667
Email : roc.jaipur@royalorchidhotels.com / rooms@royalorchidhotels.com


Enquire Now

BOOK NOW